Stan wody na 5 października
Autor: Redakcja śr, 5 Paź 2016 13:14 | Kategorie: Komunikaty, NAJCIEKAWSZE, Wideo | Dyskusja : 0 komentarzy

W ciągu minionej doby na terenie województwa zanotowano opady deszczu o charakterze ciągłym. Największy opad wystąpił w miejscowościach:

wislok

– Krempna, powiat Jasło 62 mm,
– Dukla, powiat Krosno 55 mm,
– Komańcza, powiat Sanok 51 mm.

Na wszystkich rzekach województwa podkarpackiego zanotowano wzrost poziomu wody miejscami gwałtowny, wywołany opadami deszczu, a także lokalnie zwiększonym odpływem ze zbiornika wodnego Besko. Największy wzrost zanotowano na dopływach w zlewni górnej Wisłoki, w rejonie miejscowości Jasło. Gdzie na wodowskazie w Krajowicach o godz. 5.00 wystąpiła kulminacja przekroczenia stanu alarmowego ok. 70 cm. Aktualnie na rzece Wisłoka pomiędzy wodowskazem Krajowice a Mielcem wystąpią wahania poziomu wody , z możliwością przekroczenia stanów alarmowych w godzinach popołudniowych na wodowskazie w Mielcu ok. 30 cm. Woda w korycie nie powoduje podtopień.

Rzeka Wisłok – na wodowskazach pomiędzy Krosnem a ujściem rzeki do Sanu wystąpią wahania poziomu wody z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Prognozowane przekroczenie stanu ostrzegawczego na wodowskazie w Rzeszowie w godzinach popołudniowych ok. 60 cm. Woda w korycie nie powoduje podtopień.

Rzeka San – obserwowany wzrost poziomu wody w granicach strefy stanów średnich, nieprzekroczone stany ostrzegawcze.

Rzeka Wisła – na podkarpackim odcinku Wisły pomiędzy wodowskazem Szczucinem a Zawichostem jest obserwowany wzrost poziomu wody, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych na wodowskazach w Kole i Sandomierzu. Kulminacja w rejonie Sandomierza w dniu 06.10.2016 r. w godzinach popołudniowych. Nie powoduje wystąpienia z koryta rzeki.

Aktualnie pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje na terenie miasta Jasła oraz gminy Brzyska w powiecie jasielskim.

Komentuj


Przeczytaj poprzedni wpis:
Supergrupa Gogodzy Gański w Krośnie

Restauracja Parkowa 7 zaprasza w piątek 14 października na koncert ukraińskiego zespołu Gogodzy Ganski. Projekt Gogodzy Gański tworzą muzycy występujący...

Zamknij