Budżet przyjęty jednogłośnie!
Autor: Redakcja czw, 29 Gru 2016 12:22 | Kategorie: NAJCIEKAWSZE, Wydarzenia | Dyskusja : % - komentarzy

Po raz pierwszy od lat projekt budżetu Krosna został przyjęty jednogłośnie! 21 głosów radnych z PiS, PO i Klubu Samorządowego poparło zaplanowane na nadchodzący rok inwestycje miejskie. – To historyczna chwila. Zasiadam w Radzie ponad 20 lat i pierwszy raz doświadczam takiej zgodności przy uchwalaniu budżetu – powiedział Zdzisław Dudycz – Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Krosna.

Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 283 mln zł, w tym:
– dochody własne – 122 mln zł,
– subwencje – 88,8 mln zł,
– środki z UE na projekty inwestycyjne i bieżące – 9,6 mln zł,
– dotacje celowe – 62,6 mln zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 309 mln zł, z czego na realizację zadań inwestycyjnych 66,9 mln zł (21,6% budżetu), a największe kwoty zaplanowano na inwestycje w zakresie:

1. modernizacji i rozbudowy dróg gminnych i powiatowych – 26,7 mln zł (dofinansowanie z budżetu państwa – 3 mln zł), w tym m.in. na zadania:
– 6 mln zł – budowa drogi „G” na odcinku od ul.Słonecznej do ul.Witosa,
– 4 mln zł – kontynuacja rozbudowy ul.Zielonej,
– 3,5 mln zł – rozbudowa ul.Wisze,
– 3,3 mln zł – rozbudowa skrzyżowania ul.Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul.Kletówki wraz z przebudową ul.Pużaka,

2. modernizacji i budowy obiektów sportowych – 10,4 mln zł (dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1,2 mln zł), w tym m.in.:
– 3,6 mln zł – budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 przy ul.Kisielewskiego,
– 2,3 mln zł – budowa obiektów sportowych przy ZSP Nr 5 przy ul.Rzeszowskiej, w tym kompleksu lekkoatletycznego, boiska wielofunkcyjnego oraz boiska piłkarskiego,
– 2,0 mln zł – budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul.Szpetnara,
a także modernizacja obiektów sportowych przy ul.Bursaki i Legionów,

3. gospodarki mieszkaniowej – 7,4 mln zł (dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 mln zł), w tym:
– 2,5 mln zł – uzbrojenie terenu przy ul.Baczyńskiego pod budownictwo jednorodzinne,
– 2 mln zł – wykupy nieruchomości, w tym terenów pod rozbudowę i budowę dróg,
– 1,7 mln zł – przebudowa budynku przy ul.Tysiąclecia 11 w Krośnie (na mieszkania socjalne),
– 700 tys. zł – budowa mieszkań socjalnych przy ul.Białobrzeskiej.
4. modernizacji obiektów oświatowych – 6,8 mln zł, w tym 5,4 mln zł – termomodernizacja budynków: Szkoły Podstawowej Nr 5, Miejskiego Zespołu Szkół z Oddz. Integracyjnymi, Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących, na którą Miasto uzyskało dofinansowanie do wysokości 85 % kosztów.

Realizacja przyszłorocznego budżetu, w tym wydatków inwestycyjnych uzależniona będzie od skuteczności podejmowanych działań w zakresie pozyskania środków europejskich w ramach nowej perspektywy budżetowania Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.

W przyszłym roku ogłoszone będą wyniki złożonych w 2016 r. do dofinansowania projektów:
• modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie,
• rozwój transportu niskoemisyjnego na terenie MOF Krosno,
• E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – etap II,
a obecnie trwają już prace związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla wytypowanych do złożenia w 2017 r. projektów, w tym .m.in.:
• modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum ziemi krośnieńskiej,
• poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno (Inkubator Przedsiębiorczości),
• Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne.

Realizacja planów inwestycyjnych możliwa będzie dzięki utrzymywaniu wysokiego poziomu nadwyżki operacyjnej (planowana na 2017 r. w wysokości 21,8 mln zł), pozyskaniu dotacji celowych ze źródeł krajowych i europejskich, konieczne jest też zaciągnięcie nowych kredytów i pożyczek, które zaplanowano w wysokości 43,7 mln zł. Uwzględniając spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 17,7 mln zł planowane zadłużenie Miasta z tego tytułu wyniesie 144,6 mln zł.

Zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna na lata 2017 – 2031, wynika z planowanych i już zawartych umów na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, a dane dotyczące 2017 r. zgodne są z przyjętymi w uchwale budżetowej.
Integralną częścią WPF jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich – w tym wydatków na planowane i kontynuowane zadania inwestycyjne – ze środków własnych, dotacji celowych oraz dotacji z budżetu europejskich.

Wśród przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano m.in. na lata 2017 – 2027 środki na spłatę zobowiązań (wierzytelności) dotyczących zadań realizowanych z finansowaniem na zasadach factoringu, w tym:
• zakończonej w 2016 r. rozbudowy krośnieńskiego lotniska w ramach projektu Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie,
• budowy kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki. W styczniu ogłoszony będzie przetarg na to zadanie, a zakończenie planowane jest na II kwartał 2018 r.

Łączne zobowiązania związane z realizacją ww. ważnych dla rozwoju Miasta i finansowanych ze środków własnych, a oczekiwanych przez mieszkańców i inwestorów zadań na koniec roku wyniosą 45,9 mln zł i zwiększą planowane na koniec 2017 r. zadłużenie Miasta do wysokości 190,5 mln zł.

Kondycja finansowana Miasta w kolejnych latach pozwoli na spłatę zaciągniętego długu oraz kontynuowanie polityki rozwoju Miasta, w tym poprzez budowanie potencjału gospodarczego i turystycznego oraz bazy sportowo-rekreacyjnej, a także poprawę jakości usług publicznych dla mieszkańców, czego potwierdzeniem są wskaźniki spłaty zobowiązań na poziomie niższym, niż dopuszczalne indywidualne wskaźniki wyliczone zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

UMK

% Komentarzy
Wyraź swoją opinię
  1. bebilo333 napisał(a):

    Bravo dla radnych miasto Krosna. Dajecie dobry przyklad dla calej Polski , ze mozna jako polacy dogadac ze soba niezaleznie od opcji politycznych i wspolnie rozwiazac problemy kraju. Gratuluje.

Komentuj


Przeczytaj poprzedni wpis:
Mocne Granie w Iwoniczu. Nowa płyta PAGE

W czwartek 29 grudnia w sali kina Wczasowicz Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu Zdroju odbędzie się VII Koncert Miedzyświąteczny "Mocne...

Zamknij