NAJCIEKAWSZE Wydarzenia 

Co dalej szósta klaso?

Reforma edukacji wygasza gimnazja. Tegoroczni uczniowie klas szóstych szkół podstawowych w czerwcu otrzymają świadectwo promocyjne do klasy siódmej, a nie jak ich starsi koledzy świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Obecni gimnazjaliści jeszcze przez dwa lata uczyć się będą w klasach dotychczasowych gimnazjów, które będą w większości funkcjonować w szkołach podstawowych. Obecni szóstoklasiści mogą od września kontynuować naukę w klasie siódmej w tej samej szkole podstawowej i oddziale, mają też inne możliwości. Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r….

Read More

Primus Inter Pares 2010

W środę 23 czerwca już po raz ósmy odbyło się uroczyste spotkanie z uczniami i nauczycielami krośnieńskich szkół połączone z wręczeniem nagród Prezydenta Miasta Krosna. W tym roku nagrodzonych zostało 229 uczniów. Uczniowie odebrali z rąk Prezydenta Miasta Krosna Piotra Przytockiego nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Wśród nagrodzonych są mistrzowie Polski, laureaci i finaliści konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Podsumowane zostają nie tylko wyniki konkursów, olimpiad, zawodów, ale także wyniki egzaminów zewnętrznych. Nagrody otrzymują nie tylko wybitni uczniowie ale również rodzice wyróżnionych absolwentów, nauczyciele i dyrektorzy szkół. Rok…

Read More