NAJCIEKAWSZE Wydarzenia 

Co dalej szósta klaso?

Reforma edukacji wygasza gimnazja. Tegoroczni uczniowie klas szóstych szkół podstawowych w czerwcu otrzymają świadectwo promocyjne do klasy siódmej, a nie jak ich starsi koledzy świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Obecni gimnazjaliści jeszcze przez dwa lata uczyć się będą w klasach dotychczasowych gimnazjów, które będą w większości funkcjonować w szkołach podstawowych. Obecni szóstoklasiści mogą od września kontynuować naukę w klasie siódmej w tej samej szkole podstawowej i oddziale, mają też inne możliwości. Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r….

Read More

Pasowanie na ucznia w MZSzOI „Czternastce”

Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem dla ucznia i jego rodziców. Dziecko poznaje nowe środowisko, kolegów, nauczycieli. Bardzo się stara, żeby sprostać nowym obowiązkom. Chce wśród poznanych osób znaleźć swoje miejsce. Sprzyja temu akt przyjęcia pierwszaków do szkolnej rodziny, tzw. Ślubowanie. Dzień 30 września 2011 roku pozostanie długo w pamięci pierwszoklasistów MZSzOI i ich rodziców. W baśniowej scenerii „Krainy Wiedzy” odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia. „Ta tradycja trwa już trzydzieści lat, czyli odkąd istnieje szkoła”, podkreślił w swym wystąpieniu dyrektor Robert Guzik. Życzył uczniom wytrwałości w dążeniu do…

Read More