NAJCIEKAWSZE Wydarzenia 

Co dalej szósta klaso?

Reforma edukacji wygasza gimnazja. Tegoroczni uczniowie klas szóstych szkół podstawowych w czerwcu otrzymają świadectwo promocyjne do klasy siódmej, a nie jak ich starsi koledzy świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Obecni gimnazjaliści jeszcze przez dwa lata uczyć się będą w klasach dotychczasowych gimnazjów, które będą w większości funkcjonować w szkołach podstawowych. Obecni szóstoklasiści mogą od września kontynuować naukę w klasie siódmej w tej samej szkole podstawowej i oddziale, mają też inne możliwości. Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r….

Read More

Uczniowie odkrywali Kraszewskiego

„Kraszewski na nowo odkrywany” pod takim hasłem w Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w dniu 16 listopada br. odbył się konkurs wiedzy o Józefie Ignacym Kraszewskim. Konkurs zorganizowano w związku z przypadająca na ten rok 200. rocznicą urodzin pisarza i ustanowieniem przez Sejm RP roku 2012 Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego. Czteroosobowe zespoły z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Krosna i powiatu krośnieńskiego zaprezentowały się w trzech konkurencjach. „Sceny z życia Kraszewskiego” – pod takim hasłem uczestnicy mieli za zadanie przedstawić inscenizację słowno-muzyczną opartą na fragmentach biografii i/lub twórczości J. I….

Read More
NAJCIEKAWSZE Najważniejsze TOP Wydarzenia 

Uczniowie z „elektryka” praktyki odbywają w Anglii

W ostatnich miesiącach 2011 roku, kilkudziesięcioosobowa grupa uczniów z krośnieńskiego „elektryka” przebywała na praktyce zawodowej w Plymouth w Anglii. Rok wcześniej inna grupa miała podobne zajęcia. Dzięki przygotowanemu przez szkołę projektowi „Zagraniczna praktyka szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego oraz lepszą pracę w przyszłości” w ramach programu ,,Leonardo da Vinci”, uczniowie mogli pracować w firmach tj. Tellus Group Ltd, Barbican Therapy Centre, Efficient Light, Computing Solutions, ST Luke’s Hospice, Marine Academy, Aardvark Konsulting, Lipson Community College, Simply Lets, Frost, Cartridge Line czy Rodger Baker TV. Na miejscu, nasz partner w projekcie…

Read More

Policja o bezpieczeństwie

Krośnieńska Policja, Urząd Miasta Krosna oraz działające w powiecie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa, połączyły swoje siły przy realizacji programu, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa młodzieży w ruchu drogowym. Podczas prowadzonych w szkołach pogadanek, policjanci przekazali uczniom materiały edukacyjne, prezentujące zasady pierwszeństwa na skrzyżowaniach. Profilaktyka, to jedno z najważniejszych zagadnień w działalności Policji. Każdego roku krośnieńscy policjanci uczestniczą w kilkuset spotkaniach z mieszkańcami powiatu, omawiając zagadnienia służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa. Bez wątpienia, najczęściej poruszanym tematem jest problematyka ruchu drogowego, bowiem to właśnie na drogach dochodzi do tragedii, w których każdego roku…

Read More

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Krośnie i powiecie

Krośnieńskie Stowarzyszenie Synergia rozpoczęło proces rekrutacji do programu stypendialnego w ramach projektu „Agrafka Agory” – partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory. Już od 4 czerwca maturzyści krośnieńskich szkół ponadgminazjalnych mogą składać formularze zgłoszeniowe w celu uzyskania dofinansowania na studia w Warszawie na rok akademicki 2010/11. Program adresowany jest do absolwentów krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych zameldowanych na stałe w Krośnie lub na terenie powiatu krośnieńskiego, którzy zdali egzamin maturalny w 2010 roku i ubiegają się o przyjęcie na jednolite lub dwustopniowe studia magisterskie na jedną z następujących uczelni:…

Read More

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

28 maja 2010 zakończyły się zapisy do szkół ponadgimnazjalnych. Podania złożyło 2168 gimnazjalistów, w tym spoza Krosna 1577 – najwięcej z powiatów krośnieńskiego -1140, brzozowskiego – 198, strzyżowskiego 102, jasielskiego 71, sanockiego 35. Ponad połowa kandydatów wybiera  dalszą nauką w liceach. Jako pierwszą  preferencję licea wskazało 1161 gimnazjalistów, technika  jako najchętniej wybieraną szkołę wskazało 743 kandydatów. Zasadnicze szkoły zawodowe jako szkoły pierwszego wyboru preferuje 264 kandydatów. Nabór do krośnieńskich szkół trzeci rok jest prowadzony elektronicznie we współpracy z Poznańskim Centrum Komputerowo  – Sieciowym PAN. Kandydaci, którzy zostali zarejestrowani w systemie…

Read More

Szóstoklasiści z Krosna najlepsi w regionie

Znane już są wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych. 27,71 punktów to średni wynik sprawdzianu szóstoklasistów z Krosna. Wynik krośnieńskich uczniów jest zdecydowanie wyższy niż średnia krajowa i średnia województwa podkarpackiego. 8 kwietnia 2010 roku, po raz dziewiąty uczniowie szkół podstawowych w całym kraju pisali sprawdzian badający efekty sześcioletniej edukacji. Średni wynik krajowy uzyskany przez szóstoklasistów podczas tegorocznego ogólnopolskiego sprawdzianu to 24,56 punktów na 40 możliwych – wynika ze wstępnych informacji opublikowanych 28 maja br przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) na jej stronie internetowej. Tradycyjnie, nieco lepiej ze sprawdzianem poradzili sobie…

Read More

Lekcje w Galerii Sztuki BWA

Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie zaprasza nauczycieli i uczniów Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów na wyjątkowe spotkania przy sztalugach… Proponujemy przeprowadzenie lekcji plastyki w Galerii Sztuki. W salach wystawowych Biura Wystaw Artystycznych zaaranżowane zostaną na potrzeby lekcji profesjonalne pracownie rysunkowo-malarskie. Zawodowo przygotowany pracownik Galerii poprowadzi zajęcia plastyczne w zakresie rysowania perspektywy, studium martwej natury a w dalszej kolejności zagadnienia malarskie. Sądzimy, że taka forma lekcji jest wyjątkowo atrakcyjna tak dla uczniów jak i dla nauczyciela. Mamy nadzieję, że spotkania przy sztalugach w Galerii Sztuki na długo pozostaną w pamięci i pomogą…

Read More